เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสรวงสุดา วีรแพทยโกศล

กลุ่มบุคลากรผู้อำนวยการกลุ่ม

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

โทรศัพท์053461089

อีเมล์soungsuda60@hotmail.com

^